News
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Termin leasing pochodzi od angielskiego lease, oznaczającego nająć, wydzierżawić. W praktyce wyróżniamy dwie strony umowy zawarcia leasingu - finansujący (leasingodawca) oraz korzystający (leasingobiorca). Oznacza to tyle, iż w momencie podpisania umowy, leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z zawartego w umowie przedmiotu leasingu, na ściśle określony w umowie leasingu czas, w zamian za uiszczenie uściślonych opłat (rat leasingowych).W chwili podpisania umowy leasingu, leasingobiorca otrzymuje takie korzyści jak:

- niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,

- optymalizacja obciążeń podatkowych (tarcza podatkowa),

- możliwość rozliczenia podatku VAT.

 

Rodzaje leasingu

Leasing konsumencki - właściciel przedmiotu (leasingodawca) użycza klientowi (leasingobiorcy) przedmiot leasingu, w zamian za comiesięczne wnoszenie opłat (rat leasingowych)

W przypadku tej formy leasingu klientem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Podczas leasingu konsumenckiego umowa podpisywana jest na określony czas, leasingobiorca winien jest uiszczenia opłaty wstępnej, a po jej zakończeniu ma prawo do wykupienia przedmiotu na własność.

Leasing finansowy - jest to oddanie przedmiotu w użytkowanie, w zamian za comiesięczne raty leasingowe. Przedmiot umowy znajduje się w ewidencji środków trwałych leasingobiorcy i może on mieć zagwarantowane prawo do przeniesienia własności po jej zakończeniu. Można porównać go do kredytu, z tym że pożyczany jest przedmiot, a nie kapitał.

Leasing operacyjny - czasowe udostępnienie środka, bez przeniesienia prawa własności. Przedmiotem leasingu mogą być maszyny i urządzania np. samochód lub sprzęt komputerowy. Umowa jest zawierana na okres krótszy niż okres naturalnego zużycia. Leasingobiorca zobligowany jest do uiszczania comiesięcznych rat leasingowych z tytułu użytkowania sprzętu, który stanowi koszt uzyskania dochodu.

Leasing zwrotny - odsprzedanie środka trwałego firmie leasingowej z równoczesnym zawarciem umowy leasingowej na użytkowanie przedmiotu. Dzięki leasingowi zwrotnemu przedsiębiorca (leasingobiorca) ma możliwość pozyskania środków na prowadzenie działalności gospodarczej oraz na dalsze korzystanie ze sprzętu (w przeciwieństwie do zwykłej sprzedaży). Leasing zwrotny może mieć zarówno formę leasingu operacyjnego jak i finansowego.

 

Kalkulator leasingowy

Kalkulator leasingu operacyjnego to narzędzie, które pozwala na obliczenie raty leasingu i całkowitego kosztu leasingu. Umożliwia wygenerowania pełnego harmonogramu spłat. Aby obliczyć raty leasingowe trzeba wziąć pod uwagę takie kwestie jak:

- wartość netto przedmiotu leasingu

- opłata wstępna

- okres leasingu

- wartość końcowa

- oprocentowanie

- data kalkulacji